Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Iedereen die het parcours van de Belgische Kampioenschappen Veldrijden in Kruibeke betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

NIET TOEGELATEN:

 • PERSONEN JONGER DAN 12 JAAR ZONDER BEGELEIDING van een aangestelde meerderjarige voogd of ouder
 • EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN
 • GEVAARLIJKE VOORWERPEN
 • DRANK MEENEMEN BIJ HET VERLATEN VAN HET EVENEMENT
 • DIEREN (uitgezonderd geleidehonden en honden aan de leiband)

Artikel 3

Op het terrein is enkel verbruik van dranken in plastic bekers en/of blik toegestaan.

De inrichters behouden zich het recht voor:

 1. de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
 2. de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
 3. de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenemententerrein van het BK Cyclocross te ontzeggen of van het terrein te verwijderen, elke persoon:

 1. verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 2. waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
 3. die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan;
 4. die onder invloed is van alcohol of drugs.

Artikel 5

Bij afsluiting van het evenement om veiligheids-of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel6

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 7

Bij vaststelling van fraude met tickets, drankbonnen en/of valsmunterij, zal de politie steeds op de hoogte gebracht worden. De organisatie behoudt zich het recht voor een schadeclaim te eisen indien schuld wordt bewezen en kan aangetoond worden dat de organisatie schade heeft geleden door bovenstaande feiten.

Artikel 8

De Belgische Kampioenschappen Veldrijden zijn een organisatie van vzw Polderscross en MKMK events bvba in opdracht van de Gemeente Kruibeke. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Eventuele ongevallen zijn steeds ten laste/de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Artikel 9

Door het kopen van een geldig toegangsbewijs voor de Belgische Kampioenschappen, verklaart de bezoeker zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de Belgische Kampioenschappen Veldrijden 2019 in Kruibeke.